Triumpher ” blog.

山中湖ツーリング #1

c0227366_0193819.jpg

坂井くんと待ち合せて集合場所の石川PAへ...                         c0227366_0195192.jpg
c0227366_0195712.jpg
c0227366_020693.jpg
c0227366_0201230.jpg

吉村くん
c0227366_0205952.jpg

初参加の大石くん
c0227366_0213010.jpg
c0227366_021392.jpg

岡安くんはハーレーで登場↑
c0227366_0214868.jpg

石井ちゃんが見送りサプライズ!
c0227366_022662.jpg

c0227366_0233173.jpg
c0227366_023393.jpg

佐藤くん
c0227366_023477.jpg
c0227366_024644.jpg

さあ出発

つづく...
by triumph1967tr6 | 2012-08-25 00:38 | Run